aktuální verze webu je na zsbaara.kvech.eu

Základní informace o škole

vznikla v roce 1893 jako 1. obecní česká škola v Českých Budějovicích
pracoviště ZŠ – Jírovcova 9/a, pracoviště Nová 5 již nepatří ke škole, bylo její součástí od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2016
pracoviště MŠ Staroměstská 16 – od 7. 11. 2011
nová výdejna stravy – v provozu od 3. 3. 2014
bezbariérová škola
fakultní škola Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
péče o nadané i handicapované žáky
školní poradenské pracoviště (spec. pedagog a psycholog)
bohaté tradice a zkušenosti s rozšířenou výukou hudební výchovy, téměř šedesátiletá tradice Dětského folklorního souboru Bárováček, mnohaletá tradice pěveckých sborů, instrumentálního souboru
Materiální zázemí

školní družina, herní prvky a pískoviště na hřišti
tělocvična a hřiště s umělým povrchem
prostorné a vzdušné třídy
specializované učebny – laboratoř F-Ch, učebny informatiky, multimediální učebny, knihovna, učebna cizích jazyků, učebna přírodopisu, cvičné kuchyňka, hudebna, zkušebna sboru, keramická dílna
vybavení 20 tříd interaktivními tabulemi a počítači
Aktivity a zájmová činnost

Zdravá škola, Školní mléko, Ovoce do škol, Dětský úsměv, Zdravé zoubky
výuka anglického jazyka od 1. ročníku
Dětský folklorní soubor Bárováček a přípravná oddělení
Dětský pěvecký sbor Carmína a přípravné sbory
instrumentální soubor, hra na zobcovou flétnu
kroužky – anglický jazyk – příprava na cambridgské zkoušky, Bárováček, Carmína – přípravné sbory, aerobik, keramika, výtvarný, dramatický, zdravotnický, dopravní, náboženství, logopedické čtení a další.